Hvordan drive Språkløyper bra? Verdien av erfaringsdeling

I andre artikkel om å lykkes med Språkløyper får vi vite mer hva erfaringsdeling har å si for arbeidet med kompetanseutvikling.

 

Som nevnt i artikkelen Hvordan drive Språkløyper bra? Det handler om å skape motivasjon var 100 personer som har ledet Språkløyper-arbeidet lokalt, nylig samlet til erfaringsdelings- og inspirasjonssamling. Samlingen ble arrangert av Lesesenteret i vår.

Lederne og ressurspersonene, som jobber i barnehage eller skole, har brukt Språkløyper i kortere eller lengre tid, og har gjort seg mange erfaringer rundt arbeidet.

Inspirasjonssamlingen bød blant annet på gruppearbeid i form av karusell (se forklaring nederst), der deltakerne delte erfaringer fra Språkløyper-arbeidet.

Betydningen av erfaringsdeling

Her ble de ulike gruppene blant annet møtt av følgende spørsmål: «Hvilke erfaringer har dere med erfaringsdeling fra oppdrag?»

I svarene ble denne typen arbeidsmåte gjennomgående karakterisert som nyttig og lærerik av de ulike gruppene. Flere poengterte at samarbeid var viktig, og at det var sentralt at man satte av nok tid.

Frasen «skynde seg langsomt» var en formulering som mange kjente seg igjen i i denne sammenhengen. Troen var tilstede på at erfaringsdeling kunne både styrke og motivere kollegaer til å utforske nye undervisningsmetoder.

Må «pushe litt»

Å drive med erfaringsdeling er derimot ikke en jobb som går av seg selv. Mange av gruppene konstaterte at noen medarbeidere kommer med erfaringer, mens andre ikke gjør det. Man må «pushe litt,» var den relativt samstemte dommen fra deltakerne.

De mente at erfaringsdeling samlet sett gir økt refleksjon, kan føre til nytenking, gjør det lettere å være åpne om utfordringer og skaper et profesjonelt fellesskap.