Hvordan drive Språkløyper bra? Det handler om å skape motivasjon

I denne artikkelen om å lykkes med Språkløyper får vi vite mer om hvordan de lokale lederne har motivert personalet og klart å opprettholde motivasjonen over tid.

 

I mars 2019 var 100 personer som har ledet Språkløyper-arbeidet lokalt samlet til erfaringsdelings- og inspirasjonssamling, arrangert av Lesesenteret.

Disse lederne og ressurspersonene fra barnehage og skole har brukt Språkløyper i kortere eller lengre tid, og har gjort seg mange erfaringer rundt arbeidet.

Under inspirasjonssamlingen ble det gjennomført et gruppearbeid i form av karusell (se forklaring under artikkelen), der deltakerne delte erfaringer fra Språkløyper-arbeidet.

Hvordan motivere?

Ett av spørsmålene i karusellen var: «Hvordan har dere motivert personalet til å bli engasjert i kompetanseutvikling i Språkløyper, og hvordan har dere opprettholdt motivasjonen over tid?»

Å forberede og begrunne arbeidet, paret med å referere til forskning, var to av momentene som flest grupper refererte til som viktige her.

Å legge vekt på mellomarbeid og erfaringsdeling, og å ha nok tid var andre poeng som mange vurderte som sentrale for å lykkes, i tillegg til å skape et fellesskap i personalet.

Filmvisning og kafé-metodikk

Av konkrete virkemidler var blant annet temakveld for foreldrene trukket frem av flere. Her ble det å vise film fra arbeidet med språk i klasserommet for de foresatte et eksempel på en arbeidsmåte som har båret frukter i motivasjonsarbeidet. Et annet virkemiddel var såkalt Språkløyper-kafé med refleksjonsspørsmål.

Når det gjaldt lederens rolle i Språkløyper-arbeidet, ble god organisering og tydelige forventninger framhevet, samt lederens interesse for og oppfølging av arbeidet i økter og ikke minst mellom dem. Å ha et nett av ressurspersoner ble også poengtert som en styrke for å opprettholde motivasjon. Å ha «tatt utgangspunkt i et behov i personalet» var en formulering som en rekke av deltakerne på samlingen stilte seg bak.

… eller hva med litt gjærbakst?

PS: Man skal ikke kimse av kreative og bokstavelig talt hjemmelagede stimuli for å øke motivasjonen. En enkelt gruppe hadde nemlig notert følgende virkemiddel som effektivt under arbeidet med Språkløyper:

 «Fersk gjærbakst!»

 

---

Hva er karusell?

Karusell (Magic roundabout) er en fin måte å dele erfaringer på. Det gjennomføres ved at deltakerne deles inn i grupper som skriver på veggplakater og går fra plakat til plakat. Hver gruppe får en tusj i ulik farge, og begynner på å arbeide på en av plakatene, som er nummerert og har et spørsmål. På første plakat får gruppa ganske god tid, og da kan de komme med mange punkter som også kan utdypes muntlig i gruppa.

Etter ei tid gis det signal og gruppa tar med seg tusjen og går til neste plakat hvor det allerede er skrevet noe. De begynner med å lese det som står og hake av det som stemmer med deres erfaringer. Deretter fyller de på med mer. Etter hvert er det skrevet mer og mer på plakatene, og vanligvis blir det mindre å fylle på. Derfor reduseres tiden gruppene får på hver plakat utover i karusellen.

Etterpå kan plakatene presenteres på ulike måter, for eksempel ved at siste gruppe velger ut de tre mest interessante punktene, eller noe de lurer på eller trenger oppklaring omkring. Når hver gruppe har egen farge på tusjen, er det mulig å finne ut hvem man da kan spørre.