Men hva med rettskrivingen?

Les teksten: Men hva med rettskrivingen? (PDF) 

Etter lesingen (kan gjøres i plenum eller i faggrupper):  

  1. Diskuter hvordan dere kan balansere det å arbeide med kunnskap om hvordan ord staves, med å arbeide med tekstkunnskap og samtidig være oppmerksom på skriveprosessen. I denne diskusjonen hører også bruk av teknologi hjemme. 
     
  2. Se hvordan LK20 beskriver skriving som grunnleggende ferdighet i ulike fag dere underviser i. Diskuter hva elevene trenger av rettskrivingsferdigheter for å tilegne seg kompetanse slik den er beskrevet i planen, og for å kunne uttrykke seg skriftlig i faget.
Image
Berningers skrivemodell

Se eksempler på hvordan vanlig stavekontroll kan brukes for å lette arbeid med rettskriving.  

I pakken Lese- og skriveteknologi finnes en grundig gjennomgang av teknologi med tanke på elever som strever med å lese og skrive.  

Undervisningseksempler fra høyere trinn finnes i: