Erfaringsdeling: Undervisning med fokus på skriveprosessen

Del erfaringer og resultater (elevtekster) fra oppdraget etter økt 7 i grupper.  

Forslag til organisering: Gruppene består av ca. 3 personer. Hver lærer får 5 minutter til presentasjon, og det settes av fem minutter til kommentarer og diskusjon. Presentasjonene skal ta for seg et utsnitt av opplegget, man vektlegger den erfaringen fra gjennomføringen som var mest vellykket eller den som var mest utfordrende. 

Velg ut en av presentasjonene til mulig deling i plenum.