Aspekter ved ord som kan by på utfordringer

Å lese krever at eleven har sikker eller automatisert kunnskap om sammenhengen mellom bokstavene og tilhørende bokstavlyd. Når elever strever med leseflyt er det derfor grunnleggende å først kartlegge deres bokstavkunnskap, (gjerne med Lesesenterets bokstavprøve) for å sikre at bokstavkunnskapen er automatisert.

Det kan for eksempel være utfordrende at flere bokstaver ligner på hverandre visuelt, som p, d og q eller at bokstavlydene ligner på hverandre, som u og y

Selve ordene kan være vanskelig å lese. Det kan være:

  1. Lange eller sammensatte ord som for eksempel lastebilsjåfør
  2. Ord med konsonantforbindelser betyr at flere konsonanter følger etter hverandre, for eksempel som i ordet trikse
  3. Ord med sammensatte grafemer betyr at grafemet består av en bokstavgruppe (èn språklyd skrives med flere bokstaver). For eksempel som i ordet gjerdet. Dersom eleven forsøker å lydere ordet, altså lese en og en bokstavlyd, er det ikke sikkert at det vil gi mening
  4. Ord med dobbel konsonant for eksempel ordene gul og gull. Regelen om lang vokallyd før enkel konsonant og kort vokallyd før dobbel konsonant kan være vanskelig å lære for mange elever
  5. Låneord eller ord med utenlandsk opprinnelse, som for eksempel party eller scene
  6. Lydlike ord for eksempel jul og hjul
  7. Visuelt like ord som for eksempel lego og lege.