Prøv ut i praksis: Utforsking av bøyningsmønstre

I filmen ser vi eksempel på hvordan vi ubevisst bruker vår kunnskap om regler for bøying. I filmen lekes det med:

  • å bytte ordklasse på ord
  • å bøye fantasiord
  • å sette norsk bøying på engelske nyord

Gjennomfør et undervisningsopplegg hvor elevene får gjøre det samme som i filmen.

Målet med undervisningsøkten er at elevene får oppdage at de har kunnskap om hvordan ord bøyes, og at de oppdager bøyningsmønstre i ulike ordklasser.