Fagfilm: "Elevene har kunnskap om hvordan ord bøyes"

Filmen handler om hvordan en i undervisningen kan jobbe for at elevene selv får oppdage hva de allerede kan når de i sin dagligtale bøyer ord.

Legg merke til og noter ned hva vi kan snakke med elevene om når vi retter fokuset mot bøyningssystemer i norsk.