Veien videre: Utforskende grammatikkundervisning i norskfaget

Finn fram tenketeksten om grammatikkundervisning fra første økt og bruk den i samtalen. Sammenlign hvordan du tenkte om grammatikkundervisning da med hvordan du tenker nå.

  • Ble grammatikken mer meningsfull?
  • Bidro det til bedre grammatisk forståelse?
  • Ble elevene engasjert?
  • Hvilken verdi har det å jobbe på en mer utforskende måte?