Fagfilm: "Tre tilnærminger til grammatikkundervisning"

Filmen er en oppsummering av tre overordnede tilnærminger til hvordan grammatikkundervisning kan foregå. Filmen slår også fast at grammatikkundervisning har en normativ og en deskriptiv dimensjon.

Legg derfor merke til og noter ned:

  1. Hva innebærer de faglige begrepene deduktiv, induktiv, kontrastiv?
  2. Hva innebærer det at grammatikkundervisningen har en normativ og en deskriptiv dimensjon?