Observasjon av leseflyt: Prøv ut i praksis

Lag en plan, der du innen rimelig tid, får hørt alle elevene dine lese ukjent tekst høyt for deg.

Velg en alderstilpasset tekst som det er forventet at de aller fleste i klassen vil kunne mestre å lese. Bruk sjekklista du har laget og gjør deg notater på hver enkelt elev. Beregn 3–5 min. pr elev. Et godt tips er å lage en liten krok bak i klasserommet som du kan benytte når klassen for øvrig har lesesiesta eller andre aktiviteter som ikke trenger tett oppfølging.