Fagtekst: Hvorfor og hvordan observere elevers leseflyt?

Les fagteksten "Hvorfor og hvordan observere elevers leseflyt?" (Last ned under.)

Forslag til lesemåte: "Les og kommenter": 

Gå i grupper på tre og bli enig om hvem som får rollene A, B og C. A leser 1–2 avsnitt høyt og B kommenterer kort innholdet i det som ble lest. C lytter. Deretter leser B neste avsnitt (evt.2 avsnitt) høyt mens C kommenterer og A lytter osv.

Diskusjon etter å ha lest fagteksten: 

  • Individuelt: Ut fra fagteksten dere nå har lest, skal du lage en sjekkliste der du noterer det du tenker er viktig å legge merke til når elever leser ukjent tekst høyt for deg.
  • I grupper: Sammenlign listene i gruppa og foreta eventuelle justeringer.