Oppdrag: Hvordan følge opp resultater fra nasjonale prøver?

La deg inspirere av artikkelen “Hvordan kan resultatene fra nasjonale prøver brukes i den videre leseopplæringen?” skrevet av Cecilie Weyergang og Morten Skar. 

Gå sammen med en kollega som underviser i samme fag, og velg ut en av tekstene fra årets prøve som er relevant for deres fag. Planlegg hvordan dere kan arbeide videre med teksten på ulike måter i klasserommet med utgangspunkt i resultatene . 

Bli enige om når undervisningen skal gjennomføres og sett opp tidspunkt for erfaringsutveksling i etterkant. 

Spørsmål til erfaringsdeling: 

Etter å ha gjennomført oppdraget skal dere utveksle erfaringer. Reflekter med utgangspunkt i spørsmålene under: 

  • Fikk elevene bedre forståelse av teksten etter gjennomført undervisning? Hvorfor/hvorfor ikke?
  • Hvordan kan du bruke erfaringene fra denne undervisningsøkten i planleggingen av videre undervisning og læring?
  • Hvordan kan du bruke erfaringene fra denne undervisningsøkten i arbeidet med andre tekster i ditt fag?