Diskusjon: Hvordan følge opp resultater fra nasjonale prøver?

Arbeid med nasjonale prøver - før dere ser på resultatene
Sitt sammen i mindre grupper på tvers av fag og diskuter ut fra spørsmålene under: 

  • Hvilke tekster og oppgaver synes jeg var vanskelige?
  • Hvilke tekster ligner på tekster elevene møter i min undervisning? 
  • Hvilke oppgaver tror jeg var krevende for elevene mine? Hvilke framgangsmåter måtte elevene ta i bruk for å svare riktig på disse oppgavene? 

 

Forslag til struktur på diskusjonen: IGP

Individuelt: Tenk gjennom og skriv gjerne ned dine tanker knyttet til de tre spørsmålene.

Grupper: Del tanker med hverandre i mindre grupper, 2-3 stk. 

Plenum: Oppsummer fra de ulike gruppene i plenum.