Fagtekst: Hvordan kan nasjonale prøver brukes i den videre leseopplæringen?

Les fagteksten Hvordan kan resultatene fra nasjonale prøver brukes i den videre leseopplæringen? av Cecilie Weyergang og Morten Skar.  Mens du leser teksten, legg særlig merke til hvordan naturfagslæreren i teksten bruker resultatene på enkeltoppgaver til å identifisere hva som har vært utfordrende med teksten. 

Etter å ha lest teksten, tenk over individuelt: 

  • Hvordan kan resultatene fra nasjonale prøver brukes til å identifisere elevenes faglige utfordringer?
  • I hvilken grad synes du naturfagslærerens tolkning av resultatene fra nasjonale prøver førte til målrettet undervisning for å fremme elevenes læring?