Prøv ut i praksis: Hvordan vurdere for planlegging?

Dere skal i par eller små grupper planlegge og gjennomføre en førvurdering, og bruke vurdering for planlegging som et element i undervisningsplanleggingen deres. Under finner dere tips til hva dere kan undersøke i førvurderinger, og det er laget et ressurshefte med flere førvurderingsstrategier dere kan i bruk. Husk å tilpasse ut fra mål for undervisningen og kunnskaper om elevene.     

I førvurderinger kan man blant annet undersøke:

  • elevenes faglige nivå
  • interesser/motivasjon for læring
  • læringsstil

 

Spørsmål læreren kan stille seg selv i arbeidet med å lage en førvurdering:

  • Hva vet/kan/forstår elevene mine før undervisningsstart?
  • På hvilken måte vil jeg finne ut hva eleven kan/vet/forstår fra før, og hvilke læreforutsetninger de har?
  • Hvordan kan jeg tolke informasjonen fra førvurderingen og bruke den i min videre undervisningsplanlegging?

 

Erfaringsutveksling

Avtal når førvurderingen skal være gjennomført, og finn et tidspunkt til å dele erfaringer fra utprøvingen. Ta gjerne utgangspunkt i spørsmålene under:

  • Hvilken informasjon kom fram om elevenes forforståelse og læreforutsetninger i førvurderingen?
  • Var noe av informasjonen som kom fram overraskende, og i tilfelle hva og hvorfor?
  • Hvordan vil du vurdere at førvurderingen virket i praksis? Fikk alle elevene mulighet til å vise sin forforståelse og læreforutsetninger?
  • Hvordan vil du bruke/har du brukt informasjonen fra førvurderingen i den videre undervisningsplanleggingen?