Fagtekst: "Vurdering for planlegging"

Begrepet vurdering for planlegging handler om å finne ut hva eleven vet, forstår og kan før undervisningen om et tema starter, slik at vi best mulig kan planlegge differensiert undervisning og aktiviteter tilpasset elevens nivå. Denne fagteksten forklarer hvorfor førvurdering er et avgjørende steg i undervisningsplanleggingen for å møte elevenes læringsbehov.

Les fagteksten "Vurdering for planlegging".

 

Forslag til lesemåte: Still spørsmål til teksten. 

Les teksten i par. Hver lærer noterer tre spørsmål til teksten og reflekterer over hva han/hun opplevde var det viktigste som blir formidlet i teksten. Diskuter først i par og deretter i plenum.