Diskusjon: Hvordan vurdere for planlegging?

Diskuter spørsmålene under i små grupper, og del deretter sentrale punkter dere kom frem til i plenum:

  • Hvordan forstår dere begrepet vurdering for planlegging?
  • Hvilke utfordringer ser dere med å bruke førvurdering i en normal klasse med alle typer elever?
  • Når vil det være hensiktsmessig med en førvurdering?
  • Hvordan kan man bruke informasjon fra førvurderinger i undervisningsplanlegging?