Fagfilm: Ordlesing og leseflyt - samfunnsfag

I denne fagfilmen fokuseres det på hvordan man kan arbeide med leseflyt når elevene skal lese forskjellige tekster i samfunnsfag.

Mens du ser filmen: Hva kjenner du igjen fra egen praksis, og hva tenker du er verdt å ta med seg videre i egen undervisning? Notér underveis.