Fagfilm: Ordlesing og leseflyt - matematikk

I denne filmen fokuseres det på hvordan man kan arbeide med leseflyt når elevene skal lese tekster i matematikk.

Mens du ser filmen: Hva kjenner du igjen fra egen praksis, og hva tenker du er verdt å ta med seg videre i egen undervisning? Notér underveis.