Videre arbeid: Refleksjon

Reflekter over hvorvidt dere synes loggskrivingen fungerte som støtte til elevenes forståelse og opplevelse av teksten. Bruk observasjonsskjemaet som støtte i diskusjonen. 

 

Diskuter i små grupper:

  • Hva dere synes fungerte bra, og som dere vil gjøre igjen?

  • Hva dere vil gjøre annerledes, og hvorfor?