Videre arbeid: Prøv ut i praksis

Bruk ideer til tekstvalg og gjennomføringsmåter som dere har fått av hverandre, og planlegg et nytt undervisningsopplegg. Det bør også nå være en hel tekst og ikke bare et utdrag fra en lengre roman. Ha fokus på å gi elevene mulighet til å være aktive medskapere av tekst (altså stille seg spørrende, danne hypoteser og lese med fordobling).

Gjennomfør undervisningsopplegget som du har planlagt. Noter ned dine observasjoner i vedlagt observasjonsskjema og ta det med til neste samling.

 

Tips: På Lesesenterets hjemmeside finnes mange eksempler undervisningsopplegg til skjønnlitterære tekster: Lesing i skolen