Samarbeid om elevens opplæring - Oppgave til neste gang

Les teksten Overganger for elever i videregående opplæring før neste samling.

Teksten tar for seg overgangen mellom grunnskole og videregående opplæring, samt hvordan elever kan forberedes til videregående opplæring i ulike innføringstilbud. 

  • Reflekter over hva slags samarbeid det er på skolen/i kommunen deres rundt slike overganger.