Samarbeid om elevens opplæring - Gruppediskusjon

Gå sammen i grupper. Diskuter følgende:

  • Hva slags samarbeid har dere med foresatte (og ev. andre kontaktpersoner) til nyankomne?
     
  • Hvordan kan dere sørge for at foresatte til nyankomne får god informasjon om det som foregår på skolen?
     
  • På hvilken måte kan dere få til et godt samarbeid med foresatte til nyankomne elever på foreldremøter og i foreldresamtaler?
     
  • Hvordan kan kartlegging og bruk av kartleggingsverktøy brukes som informasjon til foresatte om elevens utvikling og framgang?