Samarbeid om elevens opplæring - Introduksjon til økta

Samarbeid er viktig for å sikre nyankomne elever et godt opplæringstilbud og mulighet for inkludering i det samfunnet de skal være en del av. Det bør derfor etableres gode samarbeidsrutiner både innad på skolen, mellom skolen og foresatte og med relevante instanser utenfor skolen.

Denne økta er derfor tredelt:

  • Samarbeid mellom lærere
  • Skole-hjem-samarbeid
  • Samarbeid mellom ulike instanser

Hver del inneholder en forelesning og spørsmål til diskusjon. Del 2 inneholder også en film.