Overganger mellom ulike opplæringstilbud - Refleksjon

I forrige økt fikk dere i oppgave å lese teksten Overganger for elever i videregående opplæring. Ta utgangspunkt i teksten dere har lest, og diskuter i grupper hvordan dere kan få til et godt samarbeid rundt overganger.  

  • Hva gjør dere i dag?
     
  • Hva er det behov for å samarbeide om?
     
  • Hvem er det behov for å samarbeide mer med?
     
  • Inngår din skole i tverretatlig samarbeid om overganger?