Eksempel fra praksis: Overgang fra innføringstilbud til ordinær opplæring

I Drammen samarbeider videregående og voksenopplæring om et felles innføringstilbud for nyankomne elever mellom 16 og 24 år. Dette kalles kombinasjonsklasser. I kombinasjonsklassen arbeider de mye med karriereveiledning, og de har hospiteringsordninger som gjør at elevene får prøve seg i mange ulike utdanningsprogram på yrkesfag.

Intervju med Solveig Bratland og Egil Schau, Introduksjonssenteret i Drammen og Åssiden videregående skole.