Opplæring den første tiden (1) - Oppfølging etter forrige økt

I forrige økt fikk dere i oppgave å planlegge en god oppstart for en nyankommen elev på skolen.

Gå sammen med noen fra en annen gruppe og del det dere har kommet fram til.