Miniforelesning: Opplæring den første tiden

Forelesningen tar for seg hvordan man kan skape et inkluderende læringsmiljø for nyankomne elever og legge opp undervisningen slik at de raskt kan komme i gang med å lære både norsk og fag.