Opplæring den første tiden (1) - Gruppediskusjon (2)

Gå sammen i grupper, og diskuter følgende: 

  • Hvordan kan dere legge til rette for at de nyankomne elevene får mulighet til å være muntlig aktive i klassen?