Mottak av nyankomne elever - Refleksjon

  • Hvem er de nyankomne elevene på deres skole?

  • Hvilke rutiner har dere for mottak av nyankomne elever?

  • Nyankomne elever kommer til et nytt land hvor de møter et nytt språk, et nytt skolesystem og nye mennesker. Hvis du var i en slik situasjon, hva tror du ville vært viktig for deg i møte med en ny skole?