Mottak av nyankomne elever - Oppgave til neste gang

Bruk fem minutter på å sette dere inn i oppgaven til neste økt.

 

 

Oppgaven skal gjennomføres før neste samling. Arbeid i par eller grupper.

Velg én av oppgavene.

  • Oppgave 1:

Ta utgangspunkt i informasjon fra kartleggingen av Nuriddin.

Tenk deg at han er elev ved din skole. Hva kan du som lærer gjøre for å gi Nuriddin en god oppstart på skolen faglig og sosialt. Få fram ressursperspektivet. Hva kan Nuriddin bidra med i fellesskapet? Hvordan kan han bruke det han kan og synliggjøre det i klassen?

Nuriddin er 16 år og enslig asylsøker fra Afghanistan. Morsmålet hans er pashto. Han kom til Norge like etter jul i 10. klasse og fikk tilbud om innføringsklasse, som han og vergen takket ja til.

Kartleggingsrapport fra innføringsklassen viser at Nuriddin har tilegnet seg noen basisferdigheter i norsk både muntlig og skriftlig. Av rapporten går det fram at skolen mener at han kan ha nytte av et tilbud som ligger noe over begynnernivå. Han er ambisiøs og arbeider hardt for å bli bedre i norsk.

Nuriddin har åtte års skolegang fra hjemlandet og kan lese og skrive på morsmålet. Han kan forstå og uttrykke seg noe muntlig på engelsk, men kan ikke skrive det utover noen få dagligdagse ord og fraser.

Kartlegging av skolefaglige ferdigheter ved hjelp av Utdanningsdirektoratets Kartleggingsmateriell Kartlegging av skoleferdigheter hos nyankomne minoritetsspråklige ungdommer viste at Nuriddin kjente de fire regneartene. Ungdomsskolen vurderer matematikkferdighetene hans til å være noe under aldersadekvat nivå. Han er godt orientert om samfunnsforhold i hjemlandet, og han er opptatt av politikk. Så langt kartlegging har avdekket, har han svake kunnskaper i naturfag.

Nuriddin er interessert i data og bruker internett aktivt. Han sier han gjerne vil arbeide mer med data, og han ønsker å lære programmering. Han er ikke spesielt interessert i sport og idrett, men deltok i svømmeundervisning og lærte å svømme mens han gikk i innføringsklassen og gir uttrykk for at han likte det.

 

  • Oppgave 2:

Ta utgangspunkt i en nyankommen elev ved din skole. Hva kan du som lærer gjøre for å gi denne eleven en god oppstart på skolen faglig og sosialt? Få fram ressursperspektivet. Hva kan eleven bidra med i fellesskapet? Hvordan kan eleven bruke det han/hun kan og synliggjøre det i klassen?