Mottak av nyankomne elever - Gruppediskusjon

Gå sammen i grupper, og diskuter følgende:

  • Hvordan kan en legge til rette for å få kartlagt elevens språklige og faglige nivå når eleven begynner i norsk skole?
     
  • Kan kartlegging virke motiverende for elevene? På hvilken måte?
     
  • Hvilke rutiner har skolen for videreformidling av kartleggingsresultater til alle lærerne eleven skal ha?
     
  • Hvordan kan lærere bruke kartleggingsresultater når de skal tilrettelegge oppstarten for nyankomne elever?