Fagtekst: "Refleksjon som mål og metode i KRLE/RE"

Les fagteksten "Refleksjon som mål og metode i KRLE/RE" (ligger som vedlegg under Ressurser).

Refleksjon er et sentralt begrep i ny overordnet del av Kunnskapsløftet (LK20), både som del av verdigrunnlaget og prinsipp for elevenes læring og utvikling. Les gjerne «Overordnet del – verdier og prinsipper for grunnopplæringen» sammen med fagteksten (se vedlegg under Ressurser).

 

Ressurser: 

Overordnet del av læreplanverket:

https://www.udir.no/lk20/overordnet-del/