Aktivering av førkunnskaper: Lesing i KRLE

Hva er lesing i KRLE? Under finner dere flere utsagn fra KRLE-lærere om hva de mener lesing i KRLE er. Les utsagnene og diskuter spørsmålene som følger.

 

  • “Når jeg tenker på lesing i KRLE, tenker jeg på krevende tekster i læreboka med mange faguttrykk og metaforer.”
  • “For meg er lesing i KRLE utfordrende, jeg kvier meg for å lese tekster som andre regner som hellige. Det er vanskelig å prate om religioner når det er elever i klasserommet som har et personlig trosforhold til religionene.”
  • “Lesing i KRLE er å la elevene oppleve verden gjennom fortellinger.”
  • “Gjennom å lese tekster som tar opp etiske og filosofiske spørsmål, blir vi bedre kjent med hverandre, og elevene blir bedre kjent med seg selv.”
  • “Jeg har aldri tenkt på at det er noe spesielt med lesing i KRLE sammenlignet med andre fag.»
  • “Lesing i KRLE for meg, er å gi elevene kunnskap og forståelse for andre, slik at de i fremtiden blir i stand til å møte utfordringer i samfunnet.”

 

Ta tak i tre av utsagnene over og diskuter dem i små grupper:

  1. Hva er gjenkjennelig i utsagnene? Er det noe dere er enige/uenige i?
  2. Hvordan vil dere beskrive lesing i KRLE?