Tidlig kartlegging: Oppgave

Gå sammen med kollegaer på samme trinn, og sett opp en liste over hvilke prøver som brukes for å kartlegge leseferdighet på trinnet.

  • Hvilke ulike kartleggingsprøver i lesing brukes på vårt trinn?
  • Hvilken informasjon gir disse prøvene oss?
  • Hvorfor er akkurat disse kartleggingsprøvene valgt?
  • Hvordan er prøvenes kvalitet?

Oppsummer gjerne i plenum.

(Notér momentene, og bruk dem som grunnlag for oppsummeringen i økt 3.)