Tidlig kartlegging: Diskusjon

 skolen er vi pålagt å dokumentere elevers leseferdigheter.

Gå sammen i par, og bruk 10 minutter på å diskutere følgende påstander:

  • Lærere vet hvilke kartleggingsprøver som fungerer i skolen.
  • Kartleggingsprøver i lesing som har vært brukt i mange år, gir god informasjon om elevers ferdigheter.
  • Det er det samme hvilke prøver vi bruker for å kartlegge elevers lese- og skriveferdighet.
  • Kartleggingsprøver bekrefter stort sett det lærere allerede vet om elevenes lese- og skriveferdighet.