Fagfilm: De obligatoriske kartleggingsprøvene i lesing - del 1

I denne filmen presenterer Edle Inga Bentsen hvorfor det er viktig å kartlegges elevers leseferdighet tidlig og hvilke kriterier som gir informasjon om kartleggingsprøvers kvalitet.

Mens du ser filmen, noter tre punkter du synes er interessante.