Hva er stasjonsundervisning? – Diskusjon

Diskuter i grupper med utgangpunkt i forelesningen "Hva er stasjonsundervisning?"

Individuelt (2 min.):

  • Hvordan kan du på en bedre måte sørge for at elever som Pia og Kristoffer får tilpasset undervisning i stasjonsundervisningen?

 

Diskuter i grupper (15 min.):

  • Gå så sammen i grupper på opptil fire for å dele refleksjoner og diskutere hvordan dere bedre kan legge til rette for elever som Pia og Kristoffer.