Forslag til videre arbeid: Hva er stasjonsundervisning?

For deg som allerede bruker stasjonsundervisning:

  • Velg deg/dere ut et område dere vil jobbe videre med som er nevnt i forelesningen. Det kan være organisering av klasserommet, gruppeinndelingen eller andre praktiske/organisatoriske forhold knyttet til stasjonsundervisningen som dere vil forbedre.
     
  • Gjennomfør endringene til neste økt, og ta med dere erfaringene til en felles oppsummering i forkant av neste økt.  

 

For deg som ikke har brukt stasjonsundervisning tidligere:

  • Diskuter nærmere hvordan du/dere ser for dere at stasjonsundervisning kan brukes og lag en foreløpig plan for når dere vil starte og hvordan du/dere vil organisere det.
     
  • Se gjerne forelesningen en gang til på egen hånd for å få en enda bedre forståelse for hva som er viktig å tenke på når en skal i gang med å bruke denne metoden.