Stasjonsundervisning: Aktivering av forkunnskaper

Tenk over spørsmålene nedenfor, og noter noen momenter på et papir.
 

Individuelt (2 minutter):

For de lærerne som allerede bruker stasjonsundervisning:

  • Hvorfor bruker du stasjonsundervisning?   

 

For de lærerne som ikke har brukt stasjonsundervisning tidligere:

  • Hvilke fordeler tror du det kan være med å ta i bruk stasjonsundervisning?

 

Oppsummer i plenum (5 minutter).