Formålet med drama i begynneropplæringen

Formål:

Drama gir mulighet for at elevene får utforske og fabulere over tema og dilemma i høytlesningstekster. Gjennom dramafaglige arbeidsmåter kan elevene øve på å utvikle leseforståelse gjennom å finne informasjon, forstå og tolke denne informasjonen og reflektere over tekstens innhold og form.

Alle elevene er aktivt deltakende individuelt og parallellt med hele klassen og/eller i samspill med medelever. Begreper blir konkretisert og visuelle gjennom fysiske uttrykk. Mangfoldet i uttrykkene gir utgangspunkt for refleksjon og dialog. Formålet er å utvikle leseforståelse, og læring gjennom estetiske opplevelser og læreprosesser åpner opp for dette.

 

Målgruppe:

Undervisningsopplegget er planlagt for 1.-4. klasse og tilrettelagt for og prøvd ut i en 1. klasse. Arbeidsmåtene har ikke begrensning på alder.

 

Kunnskapsløftet:

Dramaforløpet ivaretar kompetansemål knyttet til lesing, skriving og muntlighet som grunnleggende ferdigheter etter både 2. og 4.trinn.