Drama: Refleksjon

Bruk først et par minutter alene og noter ned dine tanker. Gå deretter sammen i grupper på 3-4 personer.

  • Kunne du tatt i bruk disse arbeidsformene i din klasse?
     
  • Hvorfor/hvorfor ikke?
     

Del det dere har notert, og konkretiser utfordringer og muligheter.