Drama: Oppgave til neste samling

Med utgangspunkt i din klasse og egen dramafaglige kompetanse og erfaring prøver du ut en eller flere av arbeidsformene. Noter i forkant mål for deg selv og for klassen og dine forventninger til deg selv som leder av arbeidet.Noter gjerne hva du antar vil være krevende og hva som vil være enkelt.

Etter gjennomføring noterer du hva dere gjorde og vurderer det opp mot mål og forventninger.

  • Hvorfor gikk det som det gikk og hvordan vil du gjøre det neste gang?