Fagtekst: Tidlige tiltak

 1. Les den vedlagte fagteksten (pdf under) om tidlige tiltak. Mens du leser teksten, tenk over hva som er vanlig praksis for det tilbudet de svakeste elevene ved din skole/klasse får nå. Noter til punkter knyttet til skolens praksis mens du leser. 

 2. Diskuter egen praksis med utgangspunkt i spørsmålene til fagteksten, i små grupper: 

  • Hvor mange økter får elevene?
  • Hvor ofte?
  • Hvor mange elever er det i gruppene?

    

  • Lengde på øktene?
  • Hvem gjennomfører undervisningen?
  • Variert innhold?
 3. Løft opp i plenum: Er det eventuelle endringer dere ser bør gjøres?

Test ut Skolestart-appen.