Drama ved høytlesing: Refleksjonsspørsmål

Gå sammen i grupper på 3-4 personer.

Drøft forholdet mellom dramaaktiviteter og skriftlige oppgaver i lesestoppene. I hvilken grad tilfører improvisasjonene impulser til elevenes skriftlige arbeid? Tenk spesielt på elever som har språklige utfordringer.