Drama ved høytlesing: Refleksjon

Gå tilbake i gruppene.

Bruk 20 minutter, og drøft undervisningsoppleggets muligheter.

Her er noen stikkord som dere kan drøfte undervisningsoppleggets muligheter i forhold ti.

 • Hva sier læreplanen om estetiske arbeidsmåter?
   
 • Hvilke tverrfaglige/flerfaglige muligheter kan dere se?
   
 • På hvilken måte kan/kan ikke estetiske arbeidsmåter ivareta arbeid med  interkulturell kompetanse?
   
 • Hvilke fag kan være aktuelle for deg /ditt trinn å kombinere?
   
 • Ser dere flere muligheter utifra læreplanen?
   
 • Hvilke tematiske områder? Estetiske områder? Sosiale ?
   
 • Gi deg selv et nytt delmål.. Har du prøvd ut alt?