Drama ved høytlesing: Erfaringsutveksling

Gå sammen i grupper på 3-4 personer.

Del erfaringer fra når dere har prøvd ut en eller flere av arbeidsformene i egen klasse.

  • Fortell hva dere dere har prøvd ut.
     
  • Fortell hva som fungerte/ ikke fungerte.
     
  • Reflekter over hvorfor det fungerte/ikke fungerte.