Fordypning: Tekster og filmer om språklig mangfold

I Språkløyper er det utviklet en pakke om Språkhverdag i barnehagen der flere av øktene inneholder gode tekster og filmer om språklig mangfold og tidlig skriving. Under har vi lenket opp noen sentrale elementer fra de ulike øktene i denne pakken.

Språklig variasjon og språklig identitet

Filmen skriftspråkmøter og bokstavkjennskap (4 min)

Filmen å oppdage skriften (6 min)

I tillegg finnes det flere utviklingspakker om språkarbeid i begynneropplæringen i Språkløyper, blant annet om bokstavlæring og metoder i skolen.

Språkløyper - begynneropplæring i skolen