Film: Om språk, språklig bevissthet og tidlig skriving i overgangen fra barnehage til skole

I fagfilmen Om språk, språklig bevissthet og tidlig skriving i overgangen fra barnehage til skole møter dere Marit Semundseth, førstelektor ved Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning. Hun gir et innblikk i hvordan barns språklige bevissthet utvikles, og løfter fram barns tidlige skriving som en viktig del av språkarbeidet i barnehagen.

Oppdrag underveis i filmen

  • Noter tre momenter du ikke visste fra før, to momenter du synes var interessante og til slutt ett spørsmål fra filmen.

Oppdrag etter filmen

  • Sett dere i mindre grupper på tvers av institusjonene og diskuter på grunnlag av egne notater. Skriv et felles notat fra dette gruppearbeidet som lederen tar med inn i arbeidet med økt 6.