Film: Samarbeid i praksis

Hagaløkka skole i Asker er en flerkulturell skole som har opptil 60 prosent flerspråklige elever. På Hagaløkka har de ansatt en overgangslærer som jobber både i barnehage og skole. De har også «Skoleklubben», som er et tilbud til alle barn og foresatte det siste halve året før skolestart. Filmen illustrerer hvordan barnehage og skole kan samarbeide om overgangen.